आ.व. २०७२/७३ को बार्षिक समिक्षा गोष्ठी

मिति २०७३ भाद्र ३१ गते यस चाँगुनारायण नगरपालिकाको अा.व. २०७२/७३ को बार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम न.पा.का कार्यकारी अधिकृत श्री लोक नाथ भुसाल को सभापतित्वमा सम्पन्न भएको छ ।