सुचना जानकारी

चाैथाे नगरसभा २०७५/१०/२५ देखि २०७५/१०/२९ गते सम्म

चाँगुनारायण नगरपालिकाले चौथो नगरसभा सम्पन्न गरेको छ ।  नगरसभा बैठकबाट पारित  ऐन कानुन तथा नीति हरु तल दिईएको छ ।

 

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने बारे

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने बारे

Pages

News and Notice